ZASTUPAMO!

PCI Geomatics i isporučujemo najmodernije softvere za:

- Daljinska istraživanja (Remote sensing)
- Fotogrametriju
- GIS
- Kartografiju


1. Geomatica 9 OrthoEngine - po modulima

- OrthoEngine Airphoto Models (aerofotografije i aero Digital/Video senzori)

- OrthoEngine Satellite Models (ASTER, AVHRR, ERS, IRS, JERS, LANDSAT, SPOT, RADARSAT)

- OrthoEngine High-Resolution Models (Precizni model za podršku satelitskim snimcima visoke rezolucije: IKONOS, QuickBird, SPOT 5 i dr.)

- OrthoEngine Automatic DEM(Izrada DEM iz aerosnimaka - Digital/Video snimaka, ASTER, IKONOS, IRS, SPOT snimaka)

- OrthoEngine RADARSAT Extraction (Izvođenje DEM-a iz radarskih snimaka)

- OrthoEngine Productivity Tools (Alat za automatsku izradu-proizvodnju É)

- OrthoEngine 3D stereo (Pregled, izvođenje i uređivanje podataka u 3D koristeći stereo snimke iz različitih senzora)

- OrthoEngine Generic and RPC Models(Dodatna kontrola za ortosnimke i njihovu korekciju)

2. Geomatica Fundamentals
(Geokodiranje snimaka, vizualizacija i analiza podataka, procesiranje i klasifikacija snimaka, izrada karata i dr.)

3. Geomatica Prime
(Više od 250 proces-algoritama: klasifikacija snimaka, prostorne analize, DEM analize, izrada karata, web prikazi, 3D perspektiva scene i mnogo drugog).

4. Advanced Hyperspectral Analysis
(Podržava analizu hiperspektralnih podataka bolje nego bilo koji program do sada)

5. ILWIS Integrated Land and Water Information System
(Integrirani informacijski sistem za zemlju i vodu)

Osim navedenih postoje i drugi specijalistički programi, kao što su: Atmospheric Correction, Radar, Hiperspectral Image Compressor, Pan Sharpening, Geomatica WebServer i dr.

ISPORUČUJEMO sve vrste satelitskih snimaka u različitim oblicima:

LANDSAT, SPOT, RESURS, JERS, ERS, IRS, IKONOS, QuickBird, EROS i dr.

Geosat

Geosat d.o.o.
Poljana B. Hanžekovića 31
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel./fax: +385 1 38 33 910
E-mail: geo-sat@zg.htnet.hr

prethodna
[ Početna | O nama | Zastupstva | Software | Kontakt | English ]
slijedeca
Copyright Geosat d.o.o. 2001-2003 | deSIGN: webgraf