Satelitske snimke, istraživanje prirodnih resursa...

DOBRO DOŠLI!

GEOSAT d.o.o. je međunarodno društvo za istraživanja i razvoj, osnovano 1992. godine, sa sjedištem u Zagrebu.

"GEOSAT-Hrvatska" je član Međunarodne grupe firmi specijaliziranih za informatičke sustave, istraživanja Zemlje i upravljanje resursima.
U mogućnosti je ponuditi istraživanja i razvoj najsuvremenijim metodama i tehnologijama, u različitim znanstveno-stručnim područjima:

Zaštiti i motrenju okoliša (izrada studija)


Istraživanje prirodnih resursa
Geologiji i istraživanju mineralnih i energetskih sirovina


Poljoprivredi-kartiranje tla i šumarstvu (CORINE program)
Hidrogeologiji - istraživanje podzemnih voda
Regionalnom prostornom planiranju


Kartiranju i motrenju prirodnih i izazvanih katastrofa

Obuka iz daljinskih istraživanja i GIS tehnologija

Za ova, multidisciplinarna istraživanja koristimo se suvremenim metodama zasnovanim na aero- i satelitskim snimcima, digitalnoj obradi snimaka, geografskim informacijskim sustavima (GIS), digitalnom modelu reljefa, GPS sustavom i suvremenim tehnikama upravljanja podacima, povezano s terenskom prospekcijom.

Navedena istraživanja izvode stručnjaci GEOSAT-a s dugogodišnjim istraživačkim iskustvom u različitim terenima Europe, Afrike i Azije.

Istraživanja mineralnih sirovina u Kurdistanu (Irak)

Zona mineralizacije: Spletovi epidotskih i kvarcnih žila sa sulfidnom mineralizacijom (limonit + malanit)

Kontakt gabro i dijabazne formacije s epidotskim i kvarcnim žilama te sulfidnom mineralizacijom.
Contact gabbro-diabase formation. Network of epidote and quartz veins with sulfide.

Epidotska žila sa malahitnom mineralizacijom

Epidotska žila sa malahitnom mineralizacijom
Detail of epidote vein with malachnite mineralization

QuickBird snimak s točkama opažanja i uzorkovanja, i lokacijom bušotine. QuickBird image with control points and location of the boreholes

QuickBird snimak s točkama opažanja i uzorkovanja, i lokacijom bušotine.
QuickBird image with control points and location of the boreholes


GEOSAT je zastupnik firmi koje isporučuju različite satelitske snimke (LANDSAT, SPOT, RESURS, JERS, ERS, IRS, IKONOS, QUICKBIRD, EROS i dr) rezolucije od 1m do 1000 m.

GEOSAT je također ovlašteni zastupnik firme (PCI Geomatics)
koja isporučuje različite softverske pakete za daljinska istraživanja (remote sensing), Fotogrametriju, GIS, Kartografiju.

Više o softverskim paketima pogledajte na stranici software!

Geosat d.o.o.
Poljana B. Hanžekovića 31
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel./fax: +385 1 38 33 910
E-mail: geo-sat@zg.htnet.hr

prethodna
[ Početna | O nama | Zastupstva | Software | Kontakt | English ]
slijedeca
Copyright Geosat d.o.o. 2001-2008w | deSIGN: webgraf